موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
تحصیلات تکمیلی
آخرین اخبار تحصیلات تکمیلی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری (سرکار خانم صبا اسدی)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس (سرکار خانم مریم شفیعی)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری (جناب آقای عبداله بازدار)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری (سرکار خانم سیمین دهقانی)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری (جناب آقای میلاد خرامش)
اطلاعیه تحصیلات تکمیلی در مورد جلسات دفاع از پروپوزال
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته طراحی پارچه و لباس
اعلام تاریخ دفاع مجدد از پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد نیمسال دوم 98-97