موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
بسیج دانشجویی

بسیج دانشجویی شهید حاج محمد ابراهیم همت موسسه آموزش عالی آپادانا در سال 1389به عنوان اولین محل برای انجام فعالیت های دانشجویی در موسسه آموزش عالی آپادانا ایجاد گردید.
از جمله اهداف این پایگاه عبارتند از:
تحقق فرامين و رهنمودهاي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري.
تقويت روحيه همياري و مسؤليت پذيري. بسط فرهنگ و تفكر بسيجي.
ايجاد آمادگي دفاع همه جانبه از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در عرصه هاي گوناگون فرهنگي، علمي و دفاعي.
از سال 89 تاکنون این پایگاه با برگزاری برنامه های گوناگون در سدد ایجاد محیطی پربار و سالم برای تمامی دانشجویان بوده است و هم اکنون نیز با کسب مجوز نشریه دانشجویی در حال تهیه و انتشار نشریه ای در محیط موسسه برای آگاهی بخشی بیشتر به دانشجویان در ضمینه های گوناگون میباشد.