موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
تغذیه
دانشجوی عزیز جهت رزرو غذا به سامانه آموزشی مراجعه نمایید
ابتدا مبلغی را از منوی امور مالی دانشجو طبق راهنمای پیوست شده واریز نمایید سپس از قسمت اتوماسیون تغذیه غذای خود را خریداری نمایید.
نکته : دانشجویان میتوانند غذای دو روز آینده تا 3 هفته بعد خود را رزرو نمایند و امکان رزرو غذا برای روز جاری و فردای آن روز وجود ندارد.
از ساعت 12:30 هر روز، با در دست داشتن کارت دانشجویی غذای رزرو شده خود را از بوفه تحویل بگیرید