موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
برگزاری آئین معارفه دانشجویان جدیدالورود
  • آئین معارفه دانشجویان جدیدالورود موسسه با حضور دانشجویان موسسه در تمامی مقاطع تحصیلی، برگزار شد.

    این جشن باشکوه در مجموعه گردشگری سرزمین سبز صدرا (Green Land) با حضور گرم دانشجویان و مسئولین موسسه، برگزار شد.

    1398/07/18-10:58:10