موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
برگزاری مسابقات فوتسال دانشجویی
  • در این دوره از مسابقات فوتسال درون دانشگاهی، 11 تیم در قالب 110 نفر در دو گروه 5 و 6 تیمی حضور داشتند. از گروه A دو تیم حسابداری و 74 کاویانی و از گروه B تیم بوفه و عمران صابر به نیمه نهایی صعود کردند و در نهایت، تیم حسابداری مقام اول، تیم بوفه مقام دوم و عمران صابر به مقام سوم دست یافتند.

    همچنین، عنوان پدیده مسابقات را تیم پارس لطفی به خود اختصاص داد.

    در این دوره از مسابقات آقایان علیرضا الله قدری و پژمان امید مختار با 14 گل عنوان آقای گل را به صورت مشترک کسب کرده و آقای رضا بهادری به عنوان مرد اخلاق معرفی شد.

    1397/09/26-07:34:07