موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
برگزاری بازدید علمی دانشجویان معماری از آثار تاریخی هخامنشی
  • بازدید علمی دانشجویان معماری در دروس تاریخ معماری از آثار تاریخی هخامنشی با حضور جمعی از اساتید موسسه برگزار شد. در این بازدید استادان گرانقدر سرکارخانم دکتر سلما حائری و نگار بدیعی و آقایان دکتر امین محودزاده، دکتر محسن نطنج، مهندس محمد نریمانی، آرش نجاتی و کورش قطب حضور داشتند. 

    در طی این سفر یک روزه از مجموعه جهانی پاسارگاد، موزه بزرگ پاسارگاد (طراحی حسین امانت)، مجموعه نقش رستم و نقش رجب و مجموعه جهانی پارسه (تخت جمشید) بازدید به عمل آمده است.

    1397/09/11-11:16:08