موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
بازدید علمی فرهنگی 2 روزه دانشجویان از شهر میراث جهانی یزد
  • برای کسب اطلاات بیشتر و ثبت نام از لینک زیر استفاده نمایید:

    http://eventyab.net/Event.php?EID=31

    1397/08/29-07:58:48