موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
مدرسه تابستانه معماری 97
  • محل برگزاری : موسسه آموزش عالی آپادانا ساختمان همت

    شروع برگزاری : 97/6/6

     

    جهت کسب اطلاع بیشترو ساعت کلاس ها و ثبت نام به سایت evevntyab .net  مراجعه کنید.

    1397/05/03-10:56:21