موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
برگزاری آئین تشییع و وداع با پیکر مطهر شهید غواص حاج آقا دهقان در موسسه آموزش عالی آپادانا
  • 1395/09/17-08:44:45