موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
بازدید دانشجویان رشته طراحی دوخت و پوشاک از کارخانه یزدباف و آثار تاریخی شهر یزد
  • این سفر علمی 3 روزه با هدف آشنایی دانشجویان با بزرگترین کارخانه نساجی ایران(یزدباف) ومراحل تولید منسوجات شامل: ریسندگی، بافندگی، رنگرزی، چاپ و پوشاک، برگزار شد.

    1395/08/20-08:12:46