آيين‌نامه تشكيل مركز مشاوره دانشجويي در دانشگاه ها
انسان براي زندگي موفقيت‌آميز نيازمند برخورداري از آرامش ، سلامت و كارآمدي در ابعاد زيستي ، رواني و اجتماعي مي‌باشد. تغييرات اجتماعي – فرهنگي سريع ، تحول در ساختار خانواده، پيچيدگي و گسترش شبكه ارتباطات انساني و وسعت و تنوع منابع اطلاع‌رساني موجب گرديده است جوامع انساني خصوصاً قشر جوان و نوجوان با مسائل و مشكلات متعدد مواجه شوند و از طريق توسل به روشهايي كه گاه از پشتوانه منطقي برخوردار نبوده و فاقد دورنماي روشن و اميدبخش مي‌باشند به فشارها ، چالشها و انتظارات گسترده زندگي امروز واكنش نشان دهند.
دانشگاهها و محيط‌هاي دانشجويي نيز كه در برگيرنده بخش قابل ملاحظه‌اي از نخبگان و فرهيختگان جوان جامعه مي‌باشند همسو با فضاي در حال گذار موجود ، درگير چالشها و دگرگونيهايي گرديده‌اند. از اين‌رو تغذيه و حمايت ذهني ، رواني و اجتماعي دانشجويان و دانشگاهيان نيازمند آموزش فرهنگ گفتگو ، تفكر انتقادي و ايجاد مهارتها و توانمنديهايي براي تصميم‌گيري آگاهانه ، مقابله با استرسها و هيجانهاي روزمره ، افزايش خودكارآمدي ، برقراري ارتباط مؤثر و ساير تواناييهاي رواني اجتماعي مي‌باشد. بنابراين لازم است در كنار پيشگيري از آسيب‌هاي احتمالي ، در جهت ارتقاي سطح بهداشت روان فردي و اجتماعي دانشجويان و ساير دانشگاهيان كه در تعامل و ارتباط متقابل با دانشجويان قرار دارند گام‌هاي مؤثري برداشته شود.
دانشجويان دانشگاهها به لحاظ حساسيت دوران رشد و تحويل خود و شرايط بحراني اين برهه از زندگي ، به ويژه در سالهاي اول ورود به دانشگاه ، فشارها و ناراحتيهاي بيشتري را تجربه مي‌كنند كه از آن جمله مي‌توان به گسستن از زندگي قبلي در خانواده ، ورود به زندگي دانشجويي و نياز به سازگاري با محيط دانشگاه و خوابگاه ، مديريت مسائل معيشتي ، تحصيلي و عاطفي اشاره كرد. ساير كاركنان دانشگاهها كه با قشر دانشجويي در ارتباط مستقيم قرار دارند نيز به نوبه خود در افزايش و تشديد يا كاهش و ترميم مشكلات ويژه دانشجويان سهيم مي‌باشند و لذا دانشجويان و دانشگاهيان نيازمند بذل توجه خاص مي‌باشند. با عنايت به مسائل و مشكلات و دغدغه‌هاي جامعه دانشگاهي ، ضرورت تأسيس مركزي به منظور تأمين ، توسعه و تسري بهداشت رواني در فضاي دانشگاهها و ارائه مداخلات پيشگيرانه ، مشاوره‌اي و درماني ، آشكار مي‌گردد.
در اين راستا مركز مشاوره دانشجويي به عنوان متولي بهداشت روان دانشگاهها در چارچوب اين آيين‌نامه تشكيل گردیده است.
 
برنامه مشاوره موسسه آموزش عالی آپادانا
 
 
ایام هفتهساعات مشاورهمشاورمحل مشاوره
شنبه 14:30-17:30 آقای عرب ساختمان حوزه مدیریت (معلم)- طبقه 5 اتاق مشاوره
یکشنبه 14:30-17:30 آقای عرب ساختمان حوزه مدیریت (معلم)- طبقه 5 اتاق مشاوره
دوشنبه 14:30-17:30 خانم رخشنده رو ساختمان حوزه مدیریت (معلم)- طبقه 5 اتاق مشاوره
سه شنبه 14:30-17:30 خانم رخشنده رو ساختمان حوزه مدیریت (معلم)- طبقه 5 اتاق مشاوره
چهار شنبه 10:00-13:00 آقای مرادی ساختمان حوزه مدیریت (معلم)- طبقه 5 اتاق مشاوره
پنج شنبه 10:00-13:00 آقای مرادی ساختمان حوزه مدیریت (معلم)- طبقه 5 اتاق مشاوره
 زمینه مشاوره: خانوادگی، تربیتی، تحصیلی، ازدواج، مذهبی و دینی و ...

تماس با ما

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز 

شیراز.میدان معلم.ابتدای همت شمالی، روبروی بانک سپه

(30 خط) 07136987

دسترسی های سریع