ردیفرشته گرایشسال تاسیس
مهندسی عمران مهندسی عمران  1392
مهندسی معماری مهندسی معماری 1393
مهندسی معماری طراحی داخلی  1394
مهندسی کامپیوتر نرم افزار 1393
5 مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری 1395
6 طراحی دوخت و پوشاک طراحی پارچه و لباس 1395

برای اطلاعات بیشتر می توانید بر روی عنوان هر رشته کلیلک نمایید.

تماس با ما

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز 

شیراز.میدان معلم.ابتدای همت شمالی، روبروی بانک سپه

(30 خط) 07136987

دسترسی های سریع