ردیفرشته گرایشسال تاسیس
مهندسی عمران مهندسی عمران  1392
مهندسی معماری مهندسی معماری 1393
مهندسی معماری طراحی داخلی  1394
مهندسی کامپیوتر نرم افزار 1393
5 مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری 1395
6 طراحی دوخت و پوشاک طراحی پارچه و لباس 1395

برای اطلاعات بیشتر می توانید بر روی عنوان هر رشته کلیلک نمایید.

تماس با ما

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز 

شیراز.میدان معلم.ابتدای همت جنوبی، کوچه 23

07136300853