موارد تحویل موقت پروژه معماری

Rate this item
(1 Vote)
موارد تحویل موقت پروژه معماری

تحویل موقت کارشناسی ناپیوسته و پیوسته معماری

دوشنبه 25 مرداد ماه

موارد تحویل:

-آلبوم نقشه های معماری شامل: ( در مقیاس مناسب مورد تایید استاد محترم راهنما در قطع 70*50)

-پلان موقعیت

-پلان محوطه

-پلان طبقات

-برش ها

-نماهای اصلی

-معرفی سه بعدی طرح ( ماکت یا 3D)

-رساله ی صحافی شده

فرم شماره 3 (بدون امضا و دارای مشخصات کامل دانشجو)

ساعت تحویل :19_14

نکته:فرم شماره3 در صورت تایید تحویل توسط استاد راهنما در همان روز امضا می گردد.

تماس با ما

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز 

شیراز.میدان معلم.ابتدای همت جنوبی، کوچه 23

07136300853