تاریخ دفاعیه دانشجویان رشته کامپیوتر

Rate this item
(0 votes)
تاریخ دفاعیه دانشجویان رشته کامپیوتر

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر

زمان دفاع دانشجویان رشته کامپیوتر روز چهارشنبه 95/5/27 راس ساعت 9 می باشد.این تاریخ به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

تماس با ما

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز 

شیراز.میدان معلم.ابتدای همت شمالی، روبروی بانک سپه

(30 خط) 07136987

دسترسی های سریع