لیست رشته ها و مقاطع تحصیلی مؤسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
ردیفنام رشتهمقطعنیمسال پذیرشنحوه پذیرشمقطع قبلیتاریخ ثبت نامتوضیحات
1 عمران -سازه کارشناسی ارشد ناپیوسته مهر و بهمن آزمون کارشناسی ارشد 

کارشناسی

( لیسانس )

12 آبان ماه در نیمسال مهر از طریق آزمون و در نیمسال بهمن  از طریق تکمیل ظرفیت دانشجو می پذیرد.
2 معماری-معماری
3 معماری-معماری داخلی
4 مهندسی نرم افزار کامپیوتر
5 طراحی پارچه و لباس
6 برنامه ریزی شهری
7 مهندسی معماری کارشناسی پیوسته مهر و بهمن آزمون سراسری پیش دانشگاهی علوم ریاضی

16 آذر ماه

3 روز در اسفند ماه

در نیمسال مهر از طریق آزمون و در نیمسال بهمن  از طریق تکمیل ظرفیت دانشجو می پذیرد.
8 مهندسی عمران
9 مهندسی صنایع
10 مهندسی کامپیوتر
11 مهندسی شهرسازی
12 حسابداری
13 مدیریت صنعتی
14 ارتباط تصویری کارشناسی پیوسته مهر و بهمن بدون آزمون پیش دانشگاهی هر رشته ای برای ورودی مهر اواسط مرداد ماه همزمان با انتخاب رشته آزمون سراسری و برای ورودی بهمن در ابان ماه در هر دو نیمسال مهر و بهمن بدون آزمون دانشجو می پذیرد.
15 نقاشی
16 علمی کاربردی معماری کارشناسی ناپیوسته مهر و بهمن آزمون کاردانی به کارشناسی

کاردانی

( فوق دیپلم )

اوایل خرداد ماه در نیمسال مهر از طریق آزمون و در نیمسال بهمن  از طریق تکمیل ظرفیت دانشجو می پذیرد.
17 عمران اجرایی
18 نقشه برداری
19 مهندسی شهرسازی
20 مهندسی نرم افزار کامپیوتر
21 مهندسی سخت افزار کامپیوتر
22 مهندسی برق
23 حسابداری
24 طراحی پوشاک
25 طراحی دوخت
26 ارتباط تصویری
27 مرمت و احیای بناهای تاریخی
28 ساختمان - کارهای عمومی ساختمان کاردانی پیوسته  مهر و بهمن آزمون کاردانی فنی و حرفه ای نظام جدید دیپلم متوسطه مرتبط با رشته مربوطه اواسط اردیبهشت ماه در نیمسال مهر از طریق آزمون و در نیمسال بهمن  از طریق تکمیل ظرفیت دانشجو می پذیرد.
29 علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
30 طراحی دوخت
31 نقشه برداری
32 نقشه کشی معماری
33 هنرهای تجسمی - نقاشی
34 گرافیک
35 حسابداری
36 معماری کاردانی ناپیوسته مهر و بهمن بدون آزمون پیش دانشگاهی هر رشته ای برای ورودی مهر اواسط مرداد ماه همزمان با انتخاب رشته آزمون سراسری و برای ورودی بهمن در ابان ماه در هر دو نیمسال مهر و بهمن بدون آزمون دانشجو می پذیرد.
37 نقاشی

ضمناً برای پذیرش در تمامی رشته ها و مقاطع  باید در تاریخ های مشخص شده به سایت سازمان سنجش مراجعه نمایید و مؤسسه مسئولیتی بابت تغییر تاریخ های ذکر شده ندارد.

تماس با ما

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز 

شیراز.میدان معلم.ابتدای همت شمالی، روبروی بانک سپه

(30 خط) 07136987

دسترسی های سریع