برگزاری ورکشاپ مجسمه سازی با حضور استاد امین بلاغی

Published in فرهنگی
پنج شنبه, 04 آذر 1395 00:00
(0 votes)

برگزاری ورکشاپ مجسمه سازی با حضور استاد امین بلاغی

برگزاری جشنواره فرهنگی هنری مهدویت

Published in فرهنگی
پنج شنبه, 04 آذر 1395 00:00
(0 votes)

برگزاری جشنواره فرهنگی هنری مهدویت

حضور فعال دانشگاه آپادانا در جشنواره سیراه

Published in فرهنگی
پنج شنبه, 04 آذر 1395 00:00
(0 votes)

حضور فعال دانشگاه آپادانا در جشنواره سیراه

افتتاح رسمی مرکز رویدادهای مرمت و معماری.

Published in فرهنگی
پنج شنبه, 04 آذر 1395 00:00
(0 votes)

افتتاح رسمی مرکز رویدادهای مرمت و معماری.

برگزاری سفر دو روزه توسط مرکز رویداد های مرمت و معماری آپادانا

Published in فرهنگی
پنج شنبه, 04 آذر 1395 00:00
(0 votes)

برگزاری سفار دو روزه توسط مرکز رویداد های مرمت و معماری آپادانا

آیین افتتاح گالری آپادانا و برگزاری نمایشگاه نقاشی استادان هنر

Published in فرهنگی
پنج شنبه, 04 آذر 1395 00:00
(0 votes)

آیین افتتاح گالری آپادانا و برگزاری نمایشگاه نقاشی استادان هنر

تماس با ما

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز 

شیراز.میدان معلم.ابتدای همت جنوبی، کوچه 23

07136300853