کليه دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور تحت پوشش وزارت علوم،تحقيقات وفنّاوری که واجد شرايط این دستورالعمل بر مبنای آئين نامه دانشجويان ممتاز (موضوع آئين نامه مصوب مورخ 94/5/05 وزارت علوم) می باشند درصورتی که متقاضی استفاده از سهميه ثبت نام بدون کنکور برای رشته های مقطع کارشناسی ارشد اين موسسه (مهندسی معماری گرایش معماری، مهندسی عمران گرایش سازه، مهندسی کامپیوتر- گرایش نرم افزار) می باشند، خواهشمند است مدارک خود را تا تاریخ 95/05/20 به صورت حضوری به ساختمان مرکزی موسسه واقع در:

شیراز- میدان معلم - بلوار ایمان جنوبی(همت جنوبی) – خ شهید همتی – فرعی سوم سمت راست – موسسه آموزش عالی آپادانا تحویل دهند.

شرایط داوطلبان:

1. متقاضی بایستی فارغ التحصیل دوره کارشناسی پیوسته رشته مرتبط باشد.

2. متقاضی بایستی پس از هفت نیمسال با گذراندن حداقل 115 واحد درسی به لحاظ میانگین کل جزو ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشد.

3. متقاضی بایستی حداکثر تا تاریخ 95/6/31 فارغ التحصیل باشد.

مدارک مورد نیاز:

1. تکمیل فرم درخواست کتبی داوطلب مبنی بر ادامه تحصیل در موسسه آموزش عالی آپادانا (فرم مربوطه را می توانید از پایین همین صفحه دانلود کنید)

2. گواهی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل دوره کارشناسی مبنی بر این که دانشجوی متقاضی پس از هفت نیمسال با گذراندن حداقل 115 واحد درسی به لحاظ میانگین کل جزو ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود می باشد و حداکثر تا تاریخ 31/6/1395 فارغ التحصیل می باشد. ( نمونه گواهی مورد قبول را می توانید از پایین همین صفحه دانلود کنید)

3. ریز نمرات تایید شده دوره کارشناسی

نحوه پذیرش:

• داوطلبان بایستی در صورت نیاز در تاریخ 95/5/24 در جلسه مصاحبه علمی شرکت کنند.

• موسسه آموزش عالی آپادانا تا تاریخ 95/5/25 لیست قبولی را اعلام می کند.

• ظرفیت پذیرش دانشجویان ممتاز در هر رشته 2 نفر و مازاد بر ظرفیت رسمی پذیرش دانشجو در این دانشگاه می باشد.

تماس با ما

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز 

شیراز.میدان معلم.ابتدای همت شمالی، روبروی بانک سپه

(30 خط) 07136987

دسترسی های سریع