دروس ارائه شده در ترم تابستان سال تحصیلی 95-94

مؤسسه آموزش عالی آپادانا

ردیفنام درستعداد واحدبرنامه کلاسی
1 معادلات دیفرانسیل 2 و 3 واحدی شنبه 11-8، یکشنبه 11-8، دوشنبه 11-8
2 انقلاب اسلامی 2 سه شنبه 17-14، چهارشنبه 17-14
3 اندیشه اسلامی 2 2 سه شنبه 14-11، چهارشنبه 14-11
4 تاریخ اسلام 2 سه شنبه 11-8 ، چهارشنبه 11-8
5 آمار 2 شنبه 17-14، یکشنبه 17-14
6 ریاضی 2 3 شنبه 14-11، یکشنبه 14-11،دوشنبه 14-11
7 ریاضی 1 3 شنبه 11-8، یکشنبه 11-8،دوشنبه 11-8
8 تربیت بدنی (برادران) 1 پنجشنبه 14-8
9 تربیت بدنی (خواهران) 1 چهارشنبه 14-9:30
10 اخلاق اسلامی 2 سه شنبه 14-11، چهارشنبه 14-11
11 اندیشه اسلامی1 2 سه شنبه17-14، چهارشنبه 17-14
12 دانش خانواده (خواهران) 2 سه شنبه 11-8، چهارشنبه 11-8
13 دانش خانواده (برادران) 2 سه شنبه 11-8، چهارشنبه 11-8
14 ریاضی عمومی 3 شنبه 17-14، یکشنبه 17-14، دوشنبه 17-14
15 فارسی 3 شنبه 14-11، یکشنبه 14-11، دوشنبه 14-11
16 زبان خارجی 3 شنبه 11-8، یکشنبه 11-8، دوشنبه 11-8
17 ورزش 1 (خواهران) 1 پنج شنبه 14-8
18 ورزش 1 (برادران) 1 پنج شنبه 20-14
19 متون اسلامی 2  

 

تقویم آموزشی تابستان سال تحصیلی 95-94

   شروع  پایان
اانتخاب واحد سه شنبه 95/04/22 پنجشنبه 95/04/24
شروع و پایان ترم شنبه 95/04/26 جمعه 95/06/05
امتحانات شنبه 95/06/06 جمعه 95/06/12

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان میهمان: کپی شناسنامه و کارت ملی، کپی کارت دانشجویی، دو قطعه عکس، موافقت نامه

دانشگاه مبدأ و لیست دروسپیشنهادی، فیش واریزی به حساب مؤسسه آپادانا ( به شماره 0108973074006  بانک ملی)    

ü   کلاسها در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان تشکیل خواهد شد.

ü      مبلغ شهریه علی الحساب 2,000,000 ریال می باشد.

ü      مهلت پرداخت شهریه از تاریخ 10/4/95 لغایت 18/4/95 بصورت اینترنتی می باشد.

ü      چنانچه مبلغ شهریه پرداخت و انتخاب واحد انجام شده باشد، در صورت انصراف ، شهریه به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.

ü      ترم تابستان  حذف و اضافه و  حذف نهایی  ندارد.

ü      غیبت در جلسه امتحان به منزله نمره صفر خواهد بود.

آدرس: فارس-شیراز-میدان معلم-خیابان همت جنوبی-خیابان شهید شیخی-فرعی سوم سمت راست

 کدپستی:84891-71858 تلفن: 38321444-38422788-071 نمابر:38425060-071

آدرس وب سایت موسسه: www.apadana.ac.ir

تماس با ما

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز 

شیراز.میدان معلم.ابتدای همت شمالی، روبروی بانک سپه

(30 خط) 07136987

دسترسی های سریع